Velkommen!

Misjonskirken skal være et sted, for mennesker i alle aldre, som gir den enkelte en god opplevelse av fellesskap, en styrket tro på Jesus Kristus og et forsterket engasjement for Ham. 

Alle aktivitetene i Misjonskirken er åpen for deg som har lyst til å være med. Gjør deg kjent her på hjemmesiden, og se i kalenderen får å finne neste mulighet til å bli med.

 

Hva skjer?

Innlogging