Kontaktinfo Diakoniutvalget

Diakoni er Jesu kjærlighet i praktisk handling og er et av menighetens satsningsområder i vår strategiplan.
Menighetens diakoniutvalg ønsker å styrke diakonien gjennom besøkstjenesten , arrangere ”Vi over 70”-fester og andre arrangementer.

Diakoniutvalget består av følgende personer:

Per Friise                                tlf. 92 43 89 50
Solveig Stensvold                   tlf. 47 86 35 51
Grethe Reiersen                     tlf. 98 00 54 43
Tone Løwer Kjemperud          tlf. 92 66 43 55

 

***********************************************************************************