Bli medlem!

Det går fint an å være med i Misjonskirken Drammen uten å være medlem. Men hvis du vil å vise at dette er et sted du hører til og ønsker å delta i menighetsdemokratiet kan du søke medlemskap

Du kan bli medlem hvis du:

  • ved troen på den treenige Gud har tatt imot frelsen i Kristus Jesus.
  • ønsker å leve etter Guds ord.
  • ønsker å dele fellesskap og ansvar
  • over tid har vist trofasthet mot menighetsfelleskapet

Menighetsmedlemskapet ditt i Misjonskirken Drammen blir skrevet inn i medlemsprotokollen til «Drammen misjonsmenighet.» Det er mulig å være medlem selv om man tilhører et annet trossamfunn. En del av våre medlemmer tilhører også Den norske kirke.

Opptak i trossamfunnet

For de fleste vil det være naturlig å søke opptak i trossamfunnet sammen med menighetsmedlemskapet. Her kan man også melde inn egne barn som er under 15 år. Det er medlemskap i trossamfunnet som gir menigheten statsstøtte per hode.

Slik går du frem:

  • Kontakt oss for en hyggelig medlemssamtale på e-post pastor@misjonskirken.com eller telefon 915 87 629
  • Fyll ut skjema «Søknad medlemskap.»
     

Styret behandler din søknad. Ved innvilget medlemskap markeres opptak av nye medlemmer i Gudstjeneste.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Vennlig hilsen

Styret Misjonskirken Drammen

Contact us
Kontakt oss

Misjonskirken Drammen
Langesgate 5, Strømsø
3044 Drammen 

915 87 629

 Følg oss

 

Misjonskirken Norge

 

Powered by Cornerstone